Tuesday, March 18, 2008

Buhay ng Isang Seminarista

Konseptong papel

Ang topic na pag-aaralan ay nagpapasyahan ng grupo at naaprubahan ng guro. Kakaiba ito at ito’y magugustuhan at tatangkilikin ng mga inaasahang mambabasa.

Ang pamagat ng pag-aaral ay Buhay ng Isang Semenarista.Ang suliranin ng pag-aaral na ito ay ang kasiguraduhan kung ang mga impormasyong nakalap ay totoo sa lahat. Ang guistong sabihin ay kung ang mga pag-aaralan at mga impormasyong nakalap ay pangkalahatan o totoong nararamdaman at nararanasan ng halos lahat na mga semenarista. Mahirap makabuo ng kongklusyon kasi lahat ng tao ay magkakaiba, kaya nakattak rin sa mga isipan na malaki ang posibilidad na magkakaiba ang damdamin at pagtugon ng bawat seminarista sa mga pangyayrai sa loob ng seminaryo. Itangarin ng pag-aaral na ito na makatuklas ng kahit konting misteryo o magkaroon ng backbround sa mga pangyayari sa loob ng seminaryo. Ang layunin ng pagaaral na ito ay maibahagi at maipakita sa mga karaniwang tao ang hirap, kaibahan at ang buhay ng isang semenarista. Layunin din na mabigyan ng kahit konting kaalaman upang maunawaan kung bakit nagkakaroon ng kakaibang pananaw sa buhay ang isang magpapari. Kung ano ba ang mga dahilan na nakakaapekto para magpatuloy o lumabas ang isang seminarista sa kanyang bokasyon. Ang inaasahan resulta sa pag-aaral na ito ay tangkilikin. Basahin at maging interesado ang mga mambabasa na malaman ang pagkakaiba ng buhay ng isang karaniwang tao sa buhay ng isang seminarista. Gagamitin ng mambabasa o tagatugon sa pag-aaral ay ang mga kabataan. Ang kabataan ang ginamit na inspiration sa paggawa ng konseptong papel na ito.ito ay dahil pinaniniwalaan na ang mga kabataan ay malawak ang koneksiyon at sa pamamagitan nila magiging madali at mabilis ang pagbabahagi ng baging kaalamang kanilang natuklasan mula sa aming pananaliksik. Pinaniniwalaan din na mauunawaan at makakarelate sa kanilang tugon sapagkat hindi nagkakalayo ang mga edad.

Ipinasa nina: Quan, Jorel Martin
Riano, Maria Theresa
Serrano, Carlo
Sze, John Ryan

Ipinasa kay: Bb. Beverly Siy

Paksa: Buhay ng Isang Seminarista

Tesis: Ang tagumpay na maging isang pari ay nakasalalay sa buhay bago pumasok sa meminaryo buhay sa loob ng seminaryo, realisayon at bagong pananaw pagkatapos ng buhay ng seminarista.
.
I. Buhay bago pumasok sa seminaryo
A. Pamilya
1. kapaligiran
2. kaugalian at paniniwala
3. desisyon
B. Kaibigan
1. Uri ng kaibigan
2. paniniwala
C. paaralan
1. uri ng paaralan
II. Buhay sa loob ng seminaryo
A. pag-aaral
1. aralin
2. Gawain
3. kapwa seminarista
B. kapaligiran
1. uri ng kapaligiran
2. Gawain
C. mga kasama
1. pari
2. kapwa- seminarista
D. damdamin at paniniwala
III. Pananaw at realisayon pagkatapos ng buhay seminarista.
A. epekto ng mga aktibidades
1. damdamin
2. pagtugon
B. Bagong nilalang
1. mga natuklasan tungkol sa sarili
2. bagong paniniwala
C. matag na desisyon
1. tutuloy sa bokasyon o hindi
2. mga rason at salik na nakaapekto sa naging desisyon
IV. Pagsusuri
V. KongklusyonA. Panimula

Lahat ng tao ay may kaniya-kaniyang gusto. Ito’y maaring makabuti at maari ring makasama. Lahat n gating ginugusto sa buhay ay ating ginagawan ng paraan upang makamit ito at mapagtagumpayan. Ngunit hindi lahat n gating mga kagustuhan ay nagdudulot ng kaakibat ba kabutihan sa ating lahat.

Ang paggawa ng desisyon ang pinakamalaking salik na kakaapekto sa pagtupad sa ating mga kagustuhan. Nagsisimula ang lahat ng ito sa paggawa ng desisyon. Ito ang unabg hakbang upang makamit o mabalewala ang kagustuhang o nasa ating isipan.

Isa sa mga pinakanakaibang kagustuhan na dumadating sa isang tao ay ang kagustuhang mag pari. Sinasabi ng marami na ito ay kusang dumadatind sa damdamin ng isang lalaki. Basta na lamang dumadatind sa iyo na gusto mong maging pari at maging isa sa mga alagad ng diyos.

Mahirap panindigan ang desisyong pumasok sa seminaryo. Maraming mga balakid ang pagdaraanan bago ka maging isang ganap na pari. Mahirap panindigan at pangatawanan.

Ang pagiging moderni n gating panahon ang isa sa mga pinakamalaking balakid para magtagumpay ang isang lalakiat maging isang ganap na pari. Mahirap paglabanan ang tawag nakasanayan. Ang kapaligirang iyong ginagalawan at nakakaapekto ng malaki sa lahat ng kilos at galaw ng bawat tao, pati ang mga nagseseminarista.

Ngunit bukod sa pagtalikod sa nakasanayang kapaligiran, marami pang mga salk ang nakakaapekto. Mga salik na nagiging hadlang. Pero kapag na overcome magiging matagumpay at isang ganap ang lalaking seminarista.

Layunin ng amign pag-aaral na malahad sa inyo ang buhay ng isang seminarista. Bago pumasok, habang nasa loob at ang magiging resulta ng kanyang ginawang desisyon.

B. Paglalahad nd suliranin

Sa pananaliksik at pag-aaral na aming ginawa, sisikapin naming masagot ang mga karaniwang katanungan na nasa isipan ng bawat isa.

1. Anu-ano bang mga salik na dapat nilang isaalangalang bago pumasok sa seminaryo.

Pamilya

Paano nakakapekto ang pamilya sadesisyon ng isang lalaki na gustong pumasok sa seminaryo?

Kapaligiran
Malaki ba ang epekto ng kapaligiran kinalakihan para makabuo ng tamang desisyon kung papasok sa seminaryo o hindi

Dapat ding ikonsidera ang paaralang pinagtapusan sa elementarya at sekondarya. Nais nating malaman kung paanong nakaapekto ang uri ng paaralan sa desisyong gagawin.

Katayuan sa buhay

Higit kailanman gustuhin man natin o hindi; dapat talagang ikonsider rin ito bago magpasya sa isang naisin Malaki ba ang epekto ng katayuan sa buhay sa pagbuo ng isang seryosong desisyon.


2. Kapag nakagawa na ng desisyon ang isang lalaki at natuloy ang kanyang pagpasok sa seminaryo tayo nang gumagawa ng mga paraan para mailahad ang uri ng pamumuhay mayroon ang isang seminarista.

A. Pagaaral

a. Anong klase ng mga aralin mayroon ang mga seminaryo.
b. Anong mga Gawain ang pinapagawa sa mga estudyante.
c. Ano ang behavior ng mga kapwa-seminarista

B. Kapaligiran

a. Ano ba ang uri ng kapaligiran na meron sa loob ng seminaryo? Ano ang pagkakaiba ng kapaligiran sa loob ng seminaryo?

b. Maliban sa mga gawaing pagaaral at pagdarasal, anu –ano pa ang mga aktebidades na ginagawa sa loob ng seminaryo.

C. Mga kasama

a. Kamusta ang pakikisama ng mga pari sa mga seminarista.
b. Anong samahan meron sa bawat seminarista.
c. Kadalasang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan ng mga seminarista


D. Paniniwala at damdamin

Anong paniniwala ang pinaniniwalaan sa loob ng seminaryo? Anong damdamin ang kadalasang umiiral

3. Matapos ang buhay seminaryo, pag-aralan naman natin ang mga pananaw at realisasyon na nabuo ng isang seminarista sa kanyang pagiging seminarista.

A. Ano ang epekto ng mga aktibidades sa buhay ng isang seminarista

Anong mga damdamin ang nabuo matapos gawin ang aktibidades sa loob ng seminaryo.

Anong uri ng pagtugon ang ginawa ng isang seminarista sa mga gawang pinagawa sa kanila.

B. Noong lumabas ban g seminaryo ang semenarista naging bagong nilalang ba siya?
Ano ang mga bagong natuklasan tungkol sa sarili

May mga bagong paniniwala ka bang binuo at naging batayan sa iyong pamumuhay.

C. Matapos pagdaanan ang buhay semiarista kailangan bumuo ng isang mattag na desisyon.

Tutuloy sa bukasyon ng pagpapari o hindi?
Ano ang salik na nakaapekto sa nabuong desisyon.

Layuning at kahalagahan ng pag-aaral

Nilalayon naming na maipahayag o maihayag sa publiko ang buihay ng mga seminarista sa loob ng seminaryo. Upang masagot ang mga katanungan bumabagabag sa kaisipan ng mga gustong mag pari at ng mga mambabasa at upang mapunan ang kanilang kuryosidad. Ang pagdedesiyon o ang desisyon ng isang seminarista sa seminarista ang pinakamahalagang bagay dahil ito ang magiging batayan kung hanggang saan o hanggang kalian ang itatagal ng isang seminarista sa seminaryo. Tinatalakay din namin ang mga aspeto na maaring makapekto sa desison ng isang seminarista.

Maraming mga dapat isaalang-alang bago pumasok sa seminaryo. Ang mga patakaran sa loob at labas ng seminaryo ay dapat sundin at may karampatang parusa para sa mga sumusuway ditto.


Saklaw at limitasyon ng pagaaral na tungkol sa buhay seminarista.

Sa aming gagawing blog, ang mga tutugon sa ginagawa ay mga seminarista, ang mga taong interesado sa buhay ng mga pari at ang mga mamayan na gustong magpari. Limitasyon n gaming napag-aralan ay limitado lamang dahil hindi naman naming naranasa ang buhay seminaryo. Ang mga detalye na aming nakuha ay galling lamang sa aming naiterview sa aming nabasa sa mga libro.

Paglalagom – ang buhay ay hindi madali. Sa aming pananaw batay sa aming natuklasan. Kadalasang pumapasok ang mga tao sa seminaryo dahil sa kahirapan; dahil ang pagaaral daw sa seminaryo ay maganda at ditto ay may mga benefactor na tutulong sayo para makatapos ka sa pag-aaral at matupad na maging pari. At sa seminaryo daw ay matututo ka rin dahil sa loob ng seminaryo ay may disiplina at ditto ay marami kang matututunan para ay mas maging mabuting tao.

Ang seminaryo

Ang seminarista

Mga taong kasama at nakakaapekto sa mga seminarista

Ang pamilya Mga kaibigan

Dahilan sa pagpasok sa seminaryo at kung paano sila napapasok

Kung sapilitan silang pumasok kung kagustuhan ba nila

Mga tao o dahilan na nakaapekto ang mga kagustuhan kaya
sa desisyon pumasok


Metodolohiya

Ang metodolohiya na aming ginamit ay sa pamamagitan ng pag-iinterbyu at an gaming mga nabasa sa mga libro

Lemitasyon

Ang aming limitasyon sa aming pag-aaral tungkol sa buhay seminaryo ay sa pag-iintebyu dahil ditto sa pag-iinterbyu ay pili lamang an gaming tanong dahil baka magalit sa amin ang mga taong nainterbyu namin kapag sobrang personal na an gaming natanong ito ay baka makasakit dahil baka ito ang kanyang kahinaan. Sa aming mga pagreresearch sa mga libro ay walang limitasyon dahil naging masipag naman kami sa paghahagilap ng mga libro para sa aming proyekto.
Katawan:

Napakadaming mga salik ang dapat isaalang-alang ng isang lalaki bago pumasok sa meminaryo. Unang- una na dapat isaalang-alang ay ang pamilya. Mahigit 50% ng desisyon ng isang magseseminaresta ang nagmula sa pamilya particular sa magulang. Ayon sa aming mga nakapanayam, ang iba sa kanila ay pinahihintulutan ang iba naman ay hindi.mayroon pa ngang naimpluwensiyahan ng mga magulang dahil napakakonserbatibong at relihiyoso ng pamilya. Yaong namang mga iba na hindi pinayagan ay nahirapan magpaalam ngunit pinanindigan ang desisyon kaya natuloy rin. Ang mga iba naman ay hinayaan lamang ng magulang sa kanilang desisyon. Bukod sa pamilya, mahalagang salik rin na dapat nating isaalang-alang ay ang kapaligiran. Ang lugar na kinalakhan ay maaring maging dahilan para pumasok sa seminaryo ang isang lalaki. Lahat ng mga kalalakihan na nais pumasok sa seminaryo ay dumaan muna sa ibat-ibang paaralan. Hindi ganoon kalaki ang hatak ng uri ng paaralan pero meron parin itong epekto sapagkat maaring ito ang maka impluwensya sa kanyang desisyon. Higit kalian man ay napakalaki ang bahagi ng katayuan sa buhay para sa paggawa ng kongkretong desisyon. Kadalasan pa nga ay ditto nakataya ang kinabukasan mo. Samantalang kung papasok ka sa seminaryo ay maaring kapang maging iskolar, kadalasan pa nga ay may benefactor kaya kahit papano nakakapag-aral kahit kapos. Pero noong panahon din ay kadalasan pumapasok sa seminaryo eyong mayaman pero nagbago na ito sa paglipas ng panahon. Iyon ang mga salik na dapat talagang nating isaalang-alang, mga salik na aming pinaliwanag bago pumasok sa seminaryo. Dito nakasalalay kung tutulong o hindi ang isang lalaki sa pagpasok sa seminaryo. Ang desisyon ay maaring oo o hindi pero magpokus tayo sa pumasok sa seminaryo. Una nating isaalan-alang ay ang pag-aaral. Ayon sa amin nakapanayamm, pinag-aaralan din nila ang mga pinagaaralan natin ngunit may mga karagdagan. Latin, Spanish, religion at kanilang binibigyan ng pansin pagdating sa kolehiyo ang theology at philisiphy. Bukod sa pag-aaral may ibang Gawain ding pinapagawa sa kanila. Katulad ng, isports, paglilinis , pagkakawang gawa, at pakikisalamuha. Ang pagdarasal ay kanilang Gawain at araw-araw ang pagkakaroon ng misa. Ang mga formator nila ay ang mga pari na talagang desiplinado. Maayos din naman ang pakikitungo ng mga ito sa kanila ngunit talagang mayroong iskedyul na dapat sundin, may oras ang lahat ng Gawain. Sinasabi ngang ang buhay nila ay tumatakbo na nakabase sa isang bell. Hudyat ito ng mga dapat nilang gawin. Pagsisimula ng bagong Gawain at pagtatapos. Dahil ditto sadyang napakatahimik sa buong seminaryo, nakakabingi nga raw ang katahimikan dahil nga may oras lahat pati pag-iingay. Napakalaki ng pagkakaiba ng buhay sa labas sapagkat sabihin na nating may iskedul ang mga Gawain natin ditto sa labas pero kadalasan hindi ito nasusunod. Kaiba sa seminaryo na istrikto at nasusunod talaga. Sa pakikisama naman , may mga kagkakataon na maluwag ang mga pari at formator pero kadalasan lalo na pag-aaral ang pinag-uusapan., nagiging mahigpit at strikto sila. Pagdating naman sa kapwa seminarista, natural na sila ay magkakasundo. Pero syempre tao rin sila kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan kadalasan ito ay dahil sa pag-aaral o kung hindi man ay dahil sa mga pang-araw-araw na gawaing bahay. Sa loob ng seminaryo anong paniniwala ang pinaiiral. Siyampre ang lahat ay dapat sa pagbubuting bawat isa at sa pagpupuri sa panginoon. Ang kabutihan ay tinitiyak nila na lagging mananaig.

Ano ang bawal sa loob ng seminaryo. Ang mga bawal sa loob ng seminaryo ay ang mga cell phone, alak, mga pornograpiya, sigarilyo, drugs. Ito ay mga bagay na kadalasang nakakasira sa tao. Dapat itong iwasan sapagkat ito ang mga bagay na maaring makasira at makapigil sa bokasyon ng pagpapari.

Ano ang totoong ground ng mga babae sa seminaryo. Ang pagkakaroon ng kasintahn ay hindi naman tuluyang pinagbabawal pero mayroong discouragement ang nagyayari. Ang mga gagawin nila ay dinidiscourage ang pagkakaroon ng nobya. Sinasabi kasi na kung papasok ka sa seminaryo, dapat malinaw sa iyong kaisipan na hindi ka magnonobya dahil ikaw ay para sa diyos. Samakatuwisd, hindi nila diretsyahang sinasabi pero gumagawa ng mga paraan at hakbang upang mapigilan ito.

Ang lahat ng aktibidades na kanilang ginagawa ay mayroong epekto sa kanilang buhay ngunit hindi lahat ng epekto ay nagdala o nagtulak sa kanila sa pagpapari. Nasa ibaba ang mga interview na aming ginawa. Upang madagdagan ang inyong kaalaman . may mga personal na katanugnan rin na sinagot nila.
RESEARCH PAPER:

BUHAY-SEMINARISTA

I. BUHAY BAGO PUMASOK SA SEMINARYO
A. PAMILYA

1. Ang pamilya po bang inyong pinagmulan ay sadyang
konserbatibo? Relihiyoso? o pangkaraniwan lamang rin?

2. Paano po nakaapekto ang uri ng inyong pamilya sa
desisyon ninyong pumasok sa seminaryo?

3. Ano po ba ang mga kaugalian at paninwala meron ang
inyong pamilya?Ito po ba ay nakaapekto ng malaki upang
naisin ninyong maging seminarista?

4. Noong nagdesisyon po kayong pumasok sa seminaryo,
kayo po ba ay sinuportahan(moral support) ng iyong
pamilya? o kayo po ay hinadlangan?

B. KAIBIGAN
1. Ang inyo po bang mga kaibigan ay mga relihiyoso din at
may balak pumasok sa seminaryo? Ano po ang naging papel .ng iyong mga kaibigan sa desisyon ninyong pumasok sa
seminaryo?

C. PAARALAN
1. Anong uri po ng paaralan ang inyong pinasukan?
(Catholic, Christian, Non-Sectarian)
2. Paano po nakaapekto ang inyong
paaralan( elementarya,sekondarya,high school) sa desisyon ninyong pumasok sa bokasyon ng pagpapari?
3. Ano po ang anyo ng kapaligiran meron ang paaralan ninyo? Sadya ba talagang tinutulak kayo sa bokasyon ng pagpapari?

11- BUHA Y SA LOOB NG SEMINARYO

1. Ano po ang mga aralin ninyo sa loob ng seminaryo?
2. Bukod po sa pag aaral at pagdarasal, ana pa po ang mga ginagawa ninyo sa loob ng seminaryo?
3. Ano po ba talaga ang kapaligiran ,sa loob ng seminaryo? Malaki ba talaga ang pagkakaiba nito sa kapaligiran sa labas?
4. May schedule ba talaga lahat ng gagawin ninyo?
5. Ano po ba ang mga bawal sa loob ng seminaryo?
6. Ano po ang schedule na pupwede kayong lumabas?


7. Ano po ang mga grounds of punishment ninyo sa loob kapag kayo po ay nakakagawa ng mali?
8. Ang paggamit po ban 9 cellular phone,telephone o ang pagpadala at pagtanggap ng sulat ay pinahihintulutan?
9. Kamusta po ang pakikitungo sa inyo ng inyong mga tagapamalakad?Lahat po bang guro at propesor ay pari?
10. Paano po kayo nagsasaya sa loob?

PERSONAL QUESTIONS

1. Ano po ang dahilan ng inyong pagpasok sa seminaryo?

2. Ano po ang unang naramdaman ninyo sa unang pagpasok ninyo sa loob?

3. Ano po ang mga bagong realisasyon ninyo ng pumasok kayo sa
loob ng seminaryo?

4. Ano po ang mga pagbabagong naganap sa inyong sarili?

5. Noong nasa loob po kayo, may mga pagkakaton po bang gusto na ninyong lumabas? Ano po ang mga dahilan ng pagnanais ninyong lumabas? Paano po ninyo ita napaglabanan?

6. Bawal po ba talagang magkaroon ng kasintahan?

7. Ano po ang kadalasang proble!11a sa loob ng seminaryo?

8. Ano-Qo ang nagawa n~ kak,gibang pamul11uhay ninyo sa loob sa
inyong sarli1?
9. Ano po ang mga gawaing inyong nadala na kahit na wala na
kayo sa loob ng seminaryo?

FINAL QUESTION

1. Para po sa inyo, ana po ang tunay na kahulugan ng seminaryo?( maaring ihalintulad sa isang bagay)at ana ang true essence ng pagiging isang seminarista?(natuloy ka man sa bokasyon ng pagpapari o hindi)

PAKILAGYA NALANG PO NG INYONG PANGALAN AT ANG SEMINARYONG INYONG PINASUKAN SA INYONG ANSWER SHEET.MARAMING SALAMAT PO SA INYO!

Answer sheet

Panagalan: noel sixon
Panagalan ng seminaryo: st. agustine major seminary
Contact no.: 09192644365 Edad: 27

I. 1. pangakaraniwan lamang
2. paladasal ang nanay at tatay ko
3. parang wala din basta parang ok lang
4. sa ama medyo hindi sa huli tanggap na rin nila

B.) mga katoliko lahat ng classmate ko at kaibigan. Minsan pinagaasar ako but naung huli support naman sila, proud pa nga eh.

C.) 1. nonsectarian school ako galling
2. almost 90% ay katoliko ay studyante at titser may misa bawat lingo.
3. well supportive kasi mga titser kaya malaking factor sa desisyon ko ay school.

II. 1. basic languages latin, Spanish, trigo, speech, theology etc.
2. outreach program, poor, hospital, prison ministryetc.
3. condusive for those willing to be priest. Kaiba ang namamahay
4. lahat my schedule po maliban personal resities etc.
5. cellphone, nobya, alak, sigarilyo etc.
6. outing ng community, special occasion ng seminary
7. breaking the rules and regulations ng seminary, tapos ka.
8. may condition ang lahat ng ito cellphone hindi pinanapayagan, telephone pag emergency cases lang, sulat kung galling sa nobya bawal
9. formators mahal nd concern sa mga seminarista
10. kung may celebrations like anniversary, ordinations, birthday at special occasssion.


Personal questions:

una just to continue my college schooling
parang alien ako, kakaiba ang environment.
seminary ay malaking bagay sa paghubog ng isang tunay na tao.
nagiba ang pananaw sa buhay ditto sa mundo.
minsan na akong nagkaroon ng problema, walang pambayad sa utang.
bawal na bawal ang kasintahan. Si jesus lang.
lungkot, pambayad, pagaaral, kung hindi nagaaral ng mabuti.
nagiba ang paguugali at pagkatao.
pagdadasal, paglalaro ng basketball etc.


Final question:

Seedbed- seminarians are formed to become alter Christ, to be a servant and believers of Christ, ambassadors of Christ to everyone.

Answer sheet
Pangalan: Ronald R. Cauguwan
Pangalan ng seminaryo: Sto. Niño seminary (college), st. Augustine major seminary tagaytay city.
Contact: 09192372261 Edad:32


A. pamilya

1. pangkaraniwan lamang, namumuhay nang simple, may simpleng buhay at nakikisaka lamang para makakain.

2. ang simpleng pamumuhay at pamilya ay isang malaking factor para pasukin ko ang buhay seminaryo. Ang simpleng pamilya, simpleng pangarap ang dulot, ang maging lingkod sa diyos.

3. karaniwang kaugalian at paniniwala lang naman meron ang aming pamilya . Katulad ng may takot sa diyos, ibigin ang diyos at kapwa at mamuhay ng maayos at kalugod lugod sa diyos. Opo, malalim ang naging epekto nito dahil ginawang malinaw ng mga ito ang aking hangarin na maging isang seminarista at pari.

4. ako ay hinadlangan dahil ako ang panganay sa magkakapatid at iniisip nang aking ina na tanging ako lamang ang makakatulong sa aming pamilya, kung kaya’t ayaw na ayaw niya na ako ay maging pari, saying lang daw ang buhay ko. Subalit ipinakita ko na mali ang kanyang pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapatuloy ko sa seminaryo.

B. kaibigan

1. marami akong kaibigan pero iisa lamang ang may plano noong pumasok sa seminaryo, subalit di siya natuloy. They encouraged me to try the life in the seminary.
C. paaralan

1. Christian school, ito lang kasi ang available na school sa amin noon e.
2. hayskul lamang ang may pinakamalaking epekto sa akin kung bakit ko pinasok ang buhay sa seminaryo at bokasyon sa pagpapari. Ang aking mga guro at kaklase ay hinikayat akong pumasok kaso napapansin nila sa akin na pwede raw akong maging pari.
3. hindi naman, huli ko na lang naramdaman na gusto ko na palang maging pari.


II.
1. pre-college andiyan ang latin, Spanish speech, religion, English grammar.
2. during pre college we had the apostolate in hospital, prison, and house to house visitation.
3. yes, malaki ang pagkakaiba ng kapaligiran sa loob ng seminaryo, yoon ay kumpleto na, andun ang chapel, classroom, bahay, canteen, at iba pa.
4. yup, lahat ay may schedule. Regular schedule.
5. marami ang bawal, inom ng alak, sigarilyo, lakwatsa.
6. mga schedule na pwedeng lumabas ay Saturday and Sunday depende sa seminaryo.
7. sa philosophy ay paninigarilyo, inum, paglabas ng walang paalam, pagsagot sa formator ng wala sa lugar at iba pa.
8. yes.
9. kapag nasa philosophy medyo mahigpit, kapag theology fatherly approach na. sa philosophy hindi lahat ay pari kasi may mga laikong professors kami. Sa theology halos lahat ay pari.
10. we had our monthly regular program, like the usual college schedule, like linggo ng wika. But regularly we had our socialization.

Personal questions

1. the only reason I enter seminary is to become a priest, because this is what I choose in life.
2. una, syempre andun ang pag-aalinlangan at takot.
3. realization? That seminary life is not an ordinary life, I need to be serious in everything.
4. pagbabago, una it widens my outlook in life. I face my life squarely. There is seriousness in everything I do and a person with vision in life.
5. yes, maraming beses pa, magkaroon ng pamilya, magpahinga muna, magtrabaho, makatulong sa pamilya ko. Napaglabanan ko lamang ito sa pamamagitan ng patuloy na paghawak sa pinapangarap ko na magpari.
6. hindi naman, doon nga masusukat kung para saan ka talaga, pero para sa akin the moment I entered the seminary, it means I am for priesthood.
7. kadalasang problema, para sa aming mga taga Romblon, ang financial aspect.
8. naging mabuti akong tao, responsible at nagkaroon ng malawak na pananaw.
9. pagdasal, masayahin, palakaibigan.


Answer sheet

Pangalan: Rev. Norman Rabino
Pangalan ng seminaryo: Sto. Niño Seminary
Contact no.: 09206153472 Edad: 30

I. 1. ang pamilya ko ay may pagkarelihioso. Ito ang malaking dahilan kumg bakit ako pumasok sa seminaryo. Dahil sa pagkarelihiyoso ng lola, nanay, at tatay ko at nagkaroon ako ng dalawang tito na pumasok din sa seminaryo, ito ang naging dahilan upang lumago ang pagtwag sa pagpapari sa aking pagkatao. Ang aking pamilya ay walang pagdadalawang isip na ako’y payagan pumasok sa seminaryo sa kadahilanan na payag at gusto din nilang magkaroon ng pari at paglilingkod ng diyos sa pamilya.

2. naging parish choir ako, most of my friends and classmates ay kasamahan ko sa choir kaya all out ang pagsupport nila sa decision ko.

3. nanggaling ako sa non-sectarian high school sa aming bayan. Siguro nakabahagi din ang school sa bakasyon ko sapagkat mostly na studyante ay katoliko, at may school mass kami once a week.

II. Mga Aralin sa Seminaryo: theology, dogma/church teaching, canon law scripture, pastoral management, Spanish, latin, greek, Hebrew, etc.
Kaiba ang kapaligiran sapagkat ang seminaryo ay lugar ng mga taong nagpapari, bahay na kung saan tinuturuan ng aral at mga turo ni kristo. Ang lahat ay may nakatagalang skedyul kaya hindi sabog, at may pagkakaugnay ang lahat ng gawain. Bawal sa seminaryo ang patamad tamad, di nagaaral, di nagsisimba. Nakakalabas lamang kami pag freeday at special day na tinalaga ng seminaryo. Holiday ng simbahan, halimbawa fiesta ng immaculate concepcion etc. tpos kung may apostolate kami halimbawa bisita sa prisohan at iba pa. yun ang pagkakataon naming lumabas maliban sa bakasyon. Punishments ay ginagawad kung saan ang seminarista ay nagkasala. Halimbawa, breaking rules and regulations ng seminary automatic punishment or immediate kickout kung serious offense. Ang mga formators ay mabuti. Lahat ay gagawin para sa ikakabuti ng isang seminarista na magiging pari, hindi lahat ng propesor ay pari may mga laiko naman pos a nagtuturo. Ang happenings at pagsasaya ay nagaganap pag may mga seminarista o paring magdadaos ng birthday at ito ay ipinagdiriwang at kung may tinatawag na community outing like fieldtrip, beach swimming etc.

Personal questions:

1. personal na desisyon sapagkat naramdaman kong may calling ako sa pagpapari.
2. malunkot, nakakatakot kasi di alam kung anu pang mangyayari
3. realisasyon na ganito pala ang pagpapari, dapat iwan ang pamilya lahat-lahat para sa diyos
4. nagiba ang aking pananaw sa buhay bilang isang tao.
5. problema sa pamilya ang syang dahilan upangh lumabas ng seminaryo. Panalangin sa diyos ang syang kasagutan sa paglutas ng problema sa pamilya.
6. strictly speaking, YES!
7. minsan lungkot, pagkawala ng pambayad, minsan pagnagkaroon kayo ng hidwaan between formators at seminarista
8. nagbago ang pananaw sa buhay
9. study habit, pagbabasa at ang prayer habit

final question:

ito ay parang punlaan ng buto, na kung saan ang mga buto ay pinupunla, inaalagaan ng mabuti hanggang sa lumaki, mataba at kapakipakinabang. Seedbed being formed in the qualities of Christ and life, molded into has being alter Christ is the making.
1. Ano po ang pumasok sa isip mo o may nangyari po ba sa iyo na naging dahilan ng iyong pagpasok sa seminaryo?

2. Ano po ang unang naramdaman mo ng pumasok ka sa seminaryo?

3. Ano po ang dahilan ng iyong panantili sa seminaryo?Mayroon ka po bang mga motibasyong ginawa para sa mas maging matatag ka at mapanindigan mo po ang pananatili sa seminaryo?Kung meron po, ana po iyon?

4. Ano po ang pagkakaiba ng buhay sa.labas at buhay sa loob ng seminryo?

5. Ano po ang kadalasang ginagawa ninyo sa loob maliban sa pag-aaral at pagdarasal?

6. Ano po ang naitutulong ng mga aktibidades ninyo sa inyong pagkatao? Ang mga aktibidades po ba ninyo ay nakatulong talaga upang mas maging mabuting tao po kayo?

7. May mga pagkakataon po bang dumadating sa inyo ang kagustuhang lumabas? Paano po ninyo ito napaglalabanan?

8. Ano po ang nagawa ng kakaibang pamumuhay ninyo sa loob ng seminaryo sa buhay-pari po ninyo ngayon?

9. Para po sa iyo, Ano po ba ang tunay na kahulugan ng seminaryo at ang true essence ng po ng pagiging isang seminarista?

PAMILYA

1. Ang pamilya po bang inyong pinagmulan ay sadyang nagmula sa isang relihiyosong pamilya 0 konserbatibong pamilya?

2. Ano po ba ang inyong mga paniniwala at kaugalian na sa tingin ninyo ay nakaapekto po sa pagpasok ninyo sa seminaryo?

3 .Malaki po ba ang bahagi ng iyong pamilya sa pagpasok mo sa seminaryo 0 sarili po ninyong de~isyon ang pumasok doon?


4. Sinuportahan po ba kayo sa inyong naging desisyon? Kung oo,paano nila naipakita,kung hindi,paano mo po ipinaglaban ang iyong pasya?

PAARALAN

1. Anong uri po ng paaralan kayo naka-enrol? (Catholic, Christian, Non­
Sectarian)
2. Paano po nakaapekto ang un ng inyong paaralan sa pagpasok ninyo sa
bokasyon.ng pagpapari
3. Ano po ang anyo ng kapaligiran meron ang paaraIan ninyo? Sadya ba
talagang tinutulak kayo papunta sa inyong bokasyon 0
pangkaraniwang paaralan lang din ito.

PAKIKIPAGKAIBIGAN/KABATAAN .

1. Noong inyo pong kabataan,ang mga kaibigan po ba ninyo ay mga relihiyoso at konserbatibo 0 katulad lang din ng tipikal na kabataan?

2.Ano po ang epekto ng inyong mga kaibigan sa inyong pagpasok sa seminaryo? Sila ba ay katulad mo ding may ambisyong magpari o hinadlangan ka nila sa iyong naging pasya?Kung hindlangan ka nila,paano mo ita napaglabanan.


Interview with father ching

Q: ang pamilyang inyong pinagmulan ay sadya po bang relihiyoso o konserbatibong pamilya?

F: relihiyoso ang magulang ko, ang tatay ko lalo na relihiyoso siya, yung nanay ko rin, basta every Sunday lagi kaming nasisimba, pero sa lugar kasi naming walang pari, kaya ang ano lang sariling dasal lang, kaya kahit pa man sa bahay, nagdadasal, every meal, after meal. Tapos kapag may okasyon nagdadasal din. Basically, hindi naman masyadong religious pero un nga normal. Madasalin kasi ang tatay ko eh, kesyo bago magsimula ung teabaho, nagdadasal. tapos umm kasama rin siya sa charismatic. Tapos naging member din siya ng Eucharistic lay minister dati sa lugar namin, kaya religiously.

Q: sir, saan po kayo galling? Sa province o dito sa manila?

F: well, umm, pinanganak ako sa tondo manila. Tapos may kambal ako, tapos umm lumipat kami sa bohol for 3 years during martial law, magulo sa maynila eh. Then after that lumipat kami sa Mindanao, hanggang doon na kami nag settle.
Q: ano po ba ang inyong paniniwala at kaugalian sa tingin niyo po ay nakaapekto pos a pagpasok niyo pos a seminaryo?

F: ahh un, so kaugalian, magdasal, lalo na yung sa father ko na madasalin talaga siya. Tapos kapag ka naalala ko noon klaro pa sa akin na magpapari ako, kapag naisipan ko yun. Kapag ka October ata yun palagi kaming nagdadasal ng rosaryo, araw-araw, gabi-gabi hanggang makatulugan yung rosaryo so nakaapekto rin yun and then yung pagsimba na din ng magulang ko. Aktibo sila tska ano active talaga sila sa simbahan kaya nakatulong talaga yun.

Q: father, active din po ba kayo sa simbahan?

F: hindi, hindi ako active sa simbahan. Typical lng ako na estudyante eh, normal lang.

Q: next question po, malaki po ba ang bahagi ng inyong pamilya sa pagpasok niyo pos a seminaryo? O sa sarili niyo pong desisyon?

F: sarili ko desisyon, pero hindi pwede na wala sa isipan mo yung pinanggalingan mo, parang background ko yung pamilya eh. Maiisip mo naman yung maging pari tsaka magsilbi sa simbahan. Makikita mo rin yung pagiging relihiyoso ng magulang mo kasi hindi mo makikita yung ganda ng relihiyon, ng pagsimba, ng misa, kung hindi mo muna natikman sa pamilya mo, sa magulang mo kaya naging malaking ano pero syempre yung nagdecide talaga, ako yun. Hindi yung magulang ko.
Q: sinuportahan po ba kayo ng magulang niyo sa desisyon niyo? Kung oo po, paano po nila naipakita?

F: yes, well umm. Umiiyak pagka-umaalis kami, nami-miss kami pero hindi kami pinipigilan. Kapag nagpaalam ako sa tatay ko at nanay ko ay okay naman. Wala naman kasi mahirap lang kami tsaka magnda naman ang offer sa seminaryo, kaya naman naming, may scholarship din. Okay naman sa tatay ko kahit anung kurso kunin naming, wala namang problema sa kanya. Hindi pinigilan. Nanay ko syempre umiiyak lang pag umaalis.

Q: saan uri po ng paaralan kayo naka-enroll? Catholic?
F: nung hayskul? Noong elementary public, nung hayskul catholic. Run by the Dominicans kasi.

Q: pano po nakaapekto ang uri ng inyong pag-aaral sa pagpasok niyo pos a bokasyon ng pagpapari po?
F: actually, hindi siya masyado nakaapekto kasi personal desisyon ko yun pero nakikita kong maganda, yung nagsisimba ka, yung malapit ka sa simbahan. Hindi naman talaga ako masyadong aktibo sa simbahan, pag Sunday lang regular. Umm, actually biglaan yung pagpasok ko. Hindi naman yung nagseserve na ako nang matagal, tapos bata pa ako, tapos gusto ko magpari hindi naman pero somehow nasa background kasi ng isipan natin yung kilala ko na yung simbahan, tapos gusto ko pang makilala yung pari na hindi ko kilala. Ano ba talaga ang buhay pari? Ano ba talaga yung pag-misa? Hindi ko talaga alam iyon, kaya nga it took me several years to know and to embrace this kind of life and to appreciate ganon lang.

Q: sir next question po? Ano po ang anyo ng kapaligiran mayroon sa paaralan niyo? Sadya ba talgang tinutulak kayo papunta sa bokasyon ninyo o pangkaraniwang paaralan?

F: umm, ordinary lamang. Ordinary school, small school, ordinary lamang. Wala naman talagang magtutulak para maging pari ka eh dahil katolikong simbahan normally mayroon kaming monthly mass. Then ang simbahan naming ay malapit sa school, nasa likod lang kami ng simbahan, so walang tumutulak, walang nagsasabi na magiging pari ka na agad, normal lang.

Q: sir noong inyong kabataan, ang mga kaibigan niyo po ba ay relihiyoso at konserbatibo o tulad lamang ng typical na kabataan?

F: typical lang, wala nakaisip sa klasmeyts naming o barkada na magpapari kami at ako pa naging pari. Wala typical, normal lang. hindi naming pinaguusapan ang religion although mayroon kaming religion class, pero hindi man lang sumagi sa grupo, sa barkada, sa pagpapari.

Q: sir nakaapekto po ba yung mga kaibigan niyo sa pagpasok niyo pos a seminaryo?

F: hindi, hindi.

Q: sir hinadlangan po ba kayo?
F: wala naman.
Q: okay lang po?

F: okay lang, kasi nalaman nila na magpapari kami noong after our graduation eh, so wala na.

Q: e sir sa barkada po?

F: sa barkada? Well, sabi sa batch naming anim kami pumasok sa barkada, tatlo lang kami, ung isa, yung kambal ko hindi na natuloy nag-asawa na.

Q: ano po yung pumasok sa isipan niyo o nangyari para pumasok po kayo sa seminaryo?

F: kasi kwento ito ng bokasyon, may isang paring dominikan ang dumating sa school namin, January na eh nung kami ay 4th year high school. Nagbigay ng exam, pinaexam kami, anim kaming pinakaunang natapos, ininterview ako, nag-usap kami. Tapos maganda naman yung sinabi, letran kasi kami mag-aaral tapos ust, scholar lahat tapos sa maynila ka, so parang yun yung start na nagustuhan ko. At that time iyon yung pinaka-main na dahilan ko.

Q: next question po, ano po yung naramdaman niyo sa seminaryo?F: sa seminaryo, well, mixed emotions e. kasi galling kaming Mindanao tapos ang first 3 years naming sa calamba laguna, malayo so nakakamiss. First time na talagang nahiwalay sa magulang, ah iba ang environment, ibang iba kultura ng klasmeyts naming may galling sa bicol, may galing na sa manila, sa Mindanao, iba iba ang lengwahe, personality. So nandun na yung kaba, yung takot. Nandun na din yung excitement na ano ba meron sa seminary.
Q: sir ano po yung mga motivation para manatili po kayo sa seminaryo?

F: well, ah yung start ko yung dahil sa financial and then nagustuhan ko na. ang napakapagpanatili sa akin ay nagustuhan ko talaga yung buhay lahat e, prayer life nagustuhan ko. Pero sigurado isa sa talagang nagustuhan ko studies. Gusting gusto ko iyon and then yung sports kasi mahilig talaga ako sa sports e.

Q: ano po yung pagkakaiba ng buhay sa loob at tsaka buhay sa labas?

F: well, hindi ko kasi na-try na mag-aral sa labas, kasi noong college na, kasi after hayskul ako pumasok kaya hindi ko masabi yung kaibahan, pero kwento ng mga bata na malaki ang kaibahan kasi sa seminary rigid ung skedyul, susundin mo paggising tapos magkasama nakatira sa isang bahay, tapos later na lang mag-isa ka sa kwarto mo, samantalang sa labas gumising ka anytime, magdasal at kumain anytime okay lang. dito hindi, lahat sabay sabay lang.

Q: sir next question po, ano po yung kadalasan niyong ginagawa sa loob maliban sa pag-aaral at sa pagdadasal?

F: mayroon kaming cleaning, sports, yan ang mga pampabuhay naming kasi noong panahon namin wala pang TV o computer.

Q: ang mga aktibidad po ba ay nakatutulong para kayo maging mabuting tao?

F: yes, una dasal, pangalawa yung tinatawag naming apostulate, nagtuturo kami ng catechism. So lahat yun matutulungan yung pagkatao mo. You meet people, you teach people, people teach you. Natuto ako dyan mag-gitara. Yung attitude din tulad sa basketball, magtimpi.

Q: may pagkakataon po ba na pinilit niyong lumabas sa seminaryo?
F: kung may pagkakataon, lahat kami meron pero hindi ko naisipang lumabas.

Q: ano po ang kaibahan ng pamumuhay sa loob ng seminaryo sa buhay pari ngayon?

F: medyo wala kaming schedule. Hindi tulad sa seminaryo na bawat oras kelangan sundin.ang seminarista kasi after prayer sa morning, klase buong umaga or buong hapon. Tapos usually sa hapon din puro sports, sa pari kasi hindi na masyado nakakalaro. Wala nang sports kasi nakakain na ng trabaho. Pag dating ng gabi prayer time.
Q: may required po ba kayo na misa?
F: oo, at least everyday.

Q: sir last question na po. Ano po ang kahulugan at true essence ng pagiging isang seminarista?
F: yung sa akin, siguro being faithful, obedient at sincere. Faithful unang una sa bokasyon mo kasi alam mo na magiging pari ka. Maging obedient ka sa inuutos sa iyo. Eventually kasi yan ang magiging buhay mo. Pag naging pari ka na wala nang structure, wala nang schedule. Pero dapat yung mga structures e nasa iyo na, so that if you become a priest walang morning schedule ng prayer, magdasal ka pa din.
Interview with Sir Cortez:
Q: ang pamilya po bang inyong pinagmulan ay sadyang relihiyoso o conservative po?

S:Relihiyoso?ahh hindi hindi masyado. Konserbatibo? Medyo.Doon sa relihiyoso kasi hindi masyadong mahilig magsimba ang mga magulang ko pero nagdadasal sila so siguro in that sense may paniniwala sila sa Diyos pero hindi talaga parati lalo na yung pagsisimba pero tingin ko lagi kaming may paniniwala sa Diyos.3

Q:Ano naman po yung mga paniniwala ninyo at tsaka mga kaugalian na sa tingin niyo po ay nakaapekto sa pagpasok niyo sa seminaryo?

S:Mga paniniwala?kasi dalawang beses ako pumasok ng seminaryo eh lumabas muna ako tapos bumalik. Sa una,yung una kasi first year high skul yun so hindi talaga malinaw sa akin so ang alam ko lang nun ay maganda sa seminaryo maganda mag-aral doon pati yung aking tito dun din nag-aral so naikwento sa amin na okay dun magnda dun mag-aral nooong panahon na iyon pero ang concern ko nun ay ung NCEE yung National College of Entrance Examination pag dating ng 4th year so gusto ko talag na makataas talaga ako. na mataas makukuha ko dun 0 kaya papasok talaga ako ng seminaryo pero hindi pa na kaya ako pumasok dahil ako ay magpapari hindi yun yung dahilan ko yung NCEE talaga yung primary reason kasi sabi ng nanay mo maganda talaga sa loob ng seminaryo maganda mag-aral sa seminaryo pagdating ng college pwede ka kahit saang iskul kasi mataas ang makukuha mo sa NCEE.ganoon nga totoo nga nangyari nga iyon pero ung pangalawa kasi nga bumalik ako , yung pangalawa ang tingin ko na nagtulak sa akin ay ang nagustuhan koi na rin ang'buhay sa loob so hinahanap-hanap ko kahit seven years na ako sa labas tingin ko ay parang kulang, masaya sa loob, so try ako ulit na pumasok,pero yun pIa hindi pala talaga para sa akin.Lumabas ako ulit kaya iyon.kala ko talaga magpapari ako

Q:sir, ano po naisipan niyo para lumabas doon?

S:after 3 years doon,parang hindi naman ako masaya,parang kulang parang narealize ko na hindi pala talaga para doon.

Q:Sir yun pong pumasok po kayo doon sinuportahan po ba ~yo ng inyong magulang?

S:Noong una 0 pangalawa?

Q:noong un po at tsaka yung pangalawa.

S:Noong una, eh sila talaga ang nag-encourage sa akin na pumasok so okay sa akin iyon.Yung panagalawa decision ko na talaga iyon kasi matanda na ako eh, pero nandoon pa din yung suporta kasi gusto talaga nila akong maging pari.Walang pag uudyok kasi hinahayaan talaga kami ng magulang namn na magdecide para sa sariti namin eh walang paguudyok basta magdecide ka tapos kung ano gusto mo mangyari e di un.

Q:ano po ba ung environment sa loob ng seminaryo?ung parang pangkaraniwan paaralan lang po ba?

S:Ano yung sa loob?hindi siya pangkaraniwang school,school siya dahil may magaaral ka kaya lang ung course naming dun philosophy talaga AB philosophy,well sa labas namn mayroon din naming mga schools na may AB philosophy kaso ang pagkakaiba nga lang doon, sa amin mayroon kaming goal na hindi lang makagraduate ng Ab philosophy, after nun mag theology kami tapos magpapari kami.

Q:Sir ung mga kaibigan niyo po,nasa seminary pa din pa po?sa loob?

S:ngayon?

Q:hindi po, nooong nasa loob po kayo.

S:Noong una kasi high school aim, karamihan nasa seminaryo lang pero nung pangalawang balik ko marami na rin ako nagging kaibigan.so may communication pa rin ako sa kanila ngayon sa labas.

Q:sir, ano po yung mga kalokohan niyo ng mga kaibigan niyo po sa loob ng seminrayo?syempre hindi namn po puro aral mga ganun po.

S:kalokohan?maraming kalokohan

Q:pero sir diba po strikto doon?

S:Ahh depende e mnayroon kasing first stage ung minor seminary, medyo strict un kasi finoform ka pa eh ung major seminary, ita yung medyo may freedom ka na kasi tinitingnan ka na doon na mature person ka na so you can decide bahala ka may freedom ka kung ano man ung consequence na ginagawa mo nasa iyo na yun

Q:Sir diba pos a loob ng seminary hindo po pwede na magka girlfriend ka?

S: hindi naman sa bawal pero dinidiscourage ka kasi nagseminary ka para maging pari pero dapat maging malinaw sa iyo yun pero kung gusto mo magka girlfriend hindi ka talaga pipigilan, pero pagiispan mo din yan kasi bakit ka nandito tapos may girlfriend ka?so dapat ka talaga magdecide para sa sarili mo basta huwag yung basta basta nalang baka may iba ka talagang gusto,baka hindi ka talaga para ditto hindi ka masaya.

Q: Eh ung pangalawang pasok niyo po, sinasabi niyo po ban a magpapari na talaga ako?

S:AKo?sinasabi ko talaga na magpapari na ako, excited an akong bumalik, ganmun tapos
parang nung naka-encounter na ako ng problema sa loob, nahihirapan na ako, doon ko narealize na hindi talaga ako mukhang para sa seminaryo talaga .

Q:sir ano po yung mga problema na naencounter niyo?

S:Ah mga ano yun eh mga medyo personal problems parang hindi talaga ako masaya eh malungkot parang may hinahanap pa din parang namimiss ang outside life, gusto mo magkaroon ng asawa, gusto mo magkaroon ng anak, ganun iniimagine mo na ikaw ay magigin pari tapos ay wala kang kasama parang hindi masaya, parang malungkot isipin.so narealixe ko na hindi pala ita para sa akin.

Q:sir noong uang pasok niyo pos a seminaryo maliban po sa pagiging excited, ano pa po ang naramdaman niyo?
S:ung pasok?takot,takot.Eh kasi 1 st year high school ako noon tapos malayo sa bahay naming ang seminaryo parang homesick tapos nahihiya rin ako noon mahiyain ako sa mga kasama ko lalo na noong time na iyon kasi yung mga seminaryo ay para sa mayaman ,pero ako galing ako sa isang pamilya na hindi mayaman. parang inferior ako sa kanila.nagkaroon ako ng ganoon na feeling.

Q:Sir, curious lang po talaga kami ano po ba yung buhay sa loob?kasi malaki namn po ang pagkakaiba so ano po ang buhay sa loob?

S:doon may schedule talaga kami na dapat naming sundin, kasi syempre hindi na nga ita tulad ng buhay sa labas eh kaya may schedule iyon simula umaga hanggang gabi,may schedule.LaIo na sa minor seminary susundin mo talaga iyon,kapag may hindi mo
sinunod may consequence yun .

Q:sir ano po yung mga consequence?

S:umm pede tanggalin sa iyo ang privilege na maglaro,basketball eh yun yung isa sa mahilig naming gawin.pede ay ang consequence ay maglilinis ka ng ground ganun, meron pa kunwari ay masyado kang maingay, eh ung time na iyon ay silence dapat, ahh paluluhurin ka. kung san ka nakita nagingay doon ka luluhod. Kunwari nandun ka sa kubeta nagiingay habang wnmihi eh silence mode doon ka luluhod sa kubeta kung Ihr ka luluhod tapos nakalimutan ka balikan ng pari na balikan eh doon ka lang nakaluhod ka doon.

Q:sir, naranasan niyo po ba un?

anoano?S:oo, lahat yun na experience ko iyon.tsaka isa pa yung corporal punishment, dadalhin ka pipingotin ka talaga ng paroi sa tenga 0 kaya sa buhok masakit yun masakit talaga yun pero kasama taIga iyon.bahagi talag ng formation iyon.mayroon pa nga mga 500 push-up dirediretso talaga yun di ka talaga tatayo habang hindi mo pa natatapos, bahigi talaga sa seminaryo.Pero ngayon hindi na kinokonsider dahil tinitingnan na ngayon ang maturity ng ta na mayroon pang paraan para makuha yung attention ng mga seminarista.

Q:Sir sa loob po ng seminaryo,ano po ang narealize nyo?

S: realization?may mga talaga na tinawag para maging pari, at ako ay hindi binigyan ng ganoon, ahhh ngayon pangalawa ay dapat siguro natin talagang unawain ang kahinaan ng mga pari, hindi lahat ng pari ay perpekto, ero hindi talaga yun ang dahilan para magalit ka sa simbahan o sa pari tanggapin nalang natin na human din sila may kahinaan

Q:sir, may natatandaan din po ako na parang sinabi po ni sir maki na parang nagging achiest siya.dumating din po bas a point niyo na naging achiest kayo?

S: tama yan, totoo yan sa akin, ahhh noong 4th year 0 3m year high school ako tinatong ko sa sarili ko kung totoo ban a ang bread and wine ay nagiging body and blood of Christ para sa akin para napakahirapa na magyari nun doon nagsimula yung nagtatanong na din ako tungkol sa pananampalataya.Dumating din sa point na lalo na noong nag-aaral ako ng philosophy na engross ako sa mga philosopher so nawalan ako ng faith at nagatatanong na baka wala naman taIagang Diyos.siguro nangyayari talaga yan na kapag ang ta~ ay nagiisip at nagtatanong at nagdududa dadarating talaga sa point na magtatanong ka talag kung may existence ba taIag ng Diyos?bahagi lang talaga yan ng stage ng ta~

Q: sir na-overcome niyo po ba iyon?

S:yes, na-overcome ko iyon, siguro noong 4years akong ganoon,isa rin yun sa dahilan kung bakit lumabas ako ,dahil parang hindi naman ito totoo kalokohon lang parang ang buhay ko ditto sa loob ay meaningless,parang ano ginagawa ko ditto?hindi na rin ako nakikinig sa misa, yung actives, programs at misa sa seminaryo ay parang naging boring
na sa akin .

Q:Sir paano niyo po naibalik ang faith kay God?

S:magandany question, ahh nasa labas ako nyan nagtratrabaho na ako noong narealize ko yan noong may fundamental experience ako and because of that hindi ko naman siya nakikita, hindi ko namn siya naririnig na nagsasalita pero bakit may ganun na
pakiramdam, pakiramdam na parang mayroong na isang being who is higher than you.mararamdaman mo yan pero hindi man ngayon, it is very difficult to communicate it with you sa inyo dahil kung ikaw naranasan niyo lang maiintindihan niyo ang sinasabi kO.kasi kailangan niyo talaga maranasan ang Diyos bago niyo masabi sa inyong sarili na naniniwala ako sa Diyos so un ung nakita ko.

Q:Sir ano po yung naitulong ng pananatili niyo sa loob ng seminaryo?
S:marami, umm mung ano man ako ngayon, yan ang bunga ng aking pananatili sa seminaryo.bakit ako nagtuturo ng philosophy,bakit ako nagtuturo ng ethics,bakit ganito yung pananaw ko ngayon yng values ko.yun ay itinuro sa akin ng seminaryo.

Q:last queston po, ano po ang tunay na kahulugan ng seminaryo para sa inyo?at ano po ang true essence ng pagiging isang seminarista?
S: uhm, ang seminaryo ay isang lugar ay para talaga sa mga nagpapari, pero sabi nga noh many are called but few are chosen marami ang natatawag pero konti ang napipili. pero sa tingin ko yungmga hindi napili may dahilan din yan ang Diyos kung bakit sila napili kahit hindi sila natanggap may dahilan pa din iyon eh kung anD man iyon ay dapat ma discover mo iyon para matuklasan mo yun sa loob para hindi masayang ang pananatili mo sa loob ng seminaryo.

Q:ano po ba ang role ng mga seminarista sa loob ng seminaryo? .
S:uhmm paano ko nga ba ieexplain yan?umm mahirap sagutin kasi sa tingin ko ang mga seminarista nam ay huwag natin sabihin na ibang tao sila dahil pangkaraniwan lamang sila tulad natin, uhmm masasabi pa nga natin na may mga hindi seminarista na mas banal pa sa mga seminarista ang mas nabubuhay na banal ..(matet pacontinue diba naalala mo pa?last na namn ito eh)Kongklusion

Ang pagbubuhay pari ay marami ang natatawag ngunit kaunti lamang ang napipili. Lahat ay may dahilan kung bakit may nangyayari na marami ang napapapasok sa seminaryo pero kaunti lamang ang nagiging pari. Matutunan din na maganda rin ang epekto ng pagpasok sa seminaryo dahil magiging mabuting tao rin at mas magiging buo ang loob sa diyos.

Rekomendasyon

Sa mga taong gustong maging pari ay dapat ay buo ang loob mo sa diyos at dapat ay may paninindigan sa ginagawa mo.ang pag-bubuhay pari ay hindi biro ito ay seryosohang bagay na kailangan natin maintindihan ang pag-bubuhay pari. Kailangan rin natin malaman na ang buhay pari ay dapat umiwas sa mga tukso para maging buo ang loob na maging pari.


Mga tala

Rev. Gaunon, Leo, Casey, Thomas Rev. social manual for seminarians
The theological formation of future priest

Mga kinapanayam

Rev. Ramon Salibay, OP.
Chairman, UST campus ministry

Prof. Franz Cortez

Rev. Ronald Cowguwan
Sto. Nino seminary
Tagaytay city

Rev. Norman Robino
Sto. Nino seminary

Richard Lozada jr.
Sto. Nino seminary

Noel Sixon
St – Augustine major seminary